Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 października 2020 r.

12.11.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 października 2020 r. ogłoszono: 169 konkursów, które angażowały 10 822 294 194 , czyli 69,14% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 października 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 814 umów o wartości wkładu UE 11 137 932 140 . Stanowi to 84% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 października 2020 r. zatwierdzono 20 121 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 5 989 063 951 zł, co stanowi 45% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 października 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 7 227 930 872 zł (1 424 559 711 EUR), - wkład UE, co stanowi 46% alokacji programu.