Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 października 2023 r.

14.11.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 października 2023 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 października 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 365 umów o wartości wkładu UE 13 244 057 661 zł. Stanowi to 101% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 października 2023 r. zatwierdzono 33 005 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 11 502 548 885 , co stanowi 88% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 października 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 14 914 888 278 , w tym wkład UE: 12 732 318 339 zł (2 848 744 537 EUR), co stanowi 97% alokacji programu.