Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 sierpnia 2019 r.

12.09.2019

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 sierpnia 2019 r. ogłoszono: 157 konkursów, które angażowały 10 782 298 874,18 PLN, czyli 86% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 sierpnia 2019 r. podpisano z beneficjentami 3 077 umów o wartości wkładu UE 9 151 227 108 zł. Stanowi to 73% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 sierpnia 2019 r. zatwierdzono 12 682 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 3 543 834 516 zł, co stanowi 28% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 sierpnia 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 4 402 702 828 zł (873 748 813 EUR), co stanowi 30% alokacji programu.