Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 sierpnia 2023 r.

14.09.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 sierpnia 2023 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 sierpnia 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 330 umów o wartości wkładu UE 13 120 050 415 zł. Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 sierpnia 2023 r. zatwierdzono 32 545 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 11 216 291 286 , co stanowi 86% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 sierpnia 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 14 564 147 963 , w tym wkład UE: 12 429 946 085 zł (2 782 635 912 EUR), co stanowi 95% alokacji programu.