Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2020 r.

13.02.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 stycznia 2020 r. ogłoszono: 166 konkursów, które angażowały 10 695 886 524,80 PLN, czyli 86,7% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 stycznia 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 343 umów o wartości wkładu UE 9 816 937 465,97 zł. Stanowi to 80% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 stycznia 2020 r. zatwierdzono 15 451 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 4 472 537 983,04 zł, co stanowi 36% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 stycznia 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 4 746 596 761,95 zł (1 106
131 133,29 EUR), - wkład UE, co stanowi 38% alokacji programu.