Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2021 r.

17.02.2021

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 stycznia 2021 r. ogłoszono: 171 konkursów, które angażowały 10 902 229 133,90 zł, czyli 83,3% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 stycznia 2021 r. podpisano z beneficjentami 3 925 umów o wartości wkładu UE 11 710 252 059 . Stanowi to 89% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 stycznia 2021 r. zatwierdzono 21 493 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 6 627 949 607 zł, co stanowi 51% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 stycznia 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 7 147 309 865 zł (1 641 013 595 EUR) - wkład UE, co stanowi 55% alokacji programu.