Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 28 lutego 2019 r.

14.03.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 28 lutego 2019 r. ogłoszono 140 naborów w trybie konkursowym, które angażowały 10 060 974 568,67 zł, czyli 81% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 lutego 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 787 umów, o wartości wkładu UE 8 565 072 298 zł. Stanowi to 69% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 28 lutego 2019 r. zatwierdzono 9 454 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej  2 740 747 180 zł, co stanowi 22% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 28 lutego 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 2 466 563 236 (576 448 396 EUR), co stanowi 19% alokacji programu.