Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 28 lutego 2023 r

15.03.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 28 lutego 2023 r. ogłoszono: 182 konkursów, które angażowały 11 345 833 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 lutego 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 320 umów o wartości wkładu UE 13 010 464 124 zł. Stanowi to 99% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 28 lutego 2023 r. zatwierdzono 31 081 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 10 322 310 646 zł, co stanowi 78% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 28 lutego 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 13 778 837 454 zł, w tym wkład UE 11 754 706 255 zł (2 634 766 952 EUR), co stanowi 89% alokacji programu.