Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 czerwca 2019 r.

09.07.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 30 czerwca 2019 r. ogłoszono 155 nabory w trybie konkursowym.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 czerwca 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 950 umów, o wartości wkładu UE 8 958 746 416,30 zł. Stanowi to 73% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 czerwca 2019 r. zatwierdzono 11 556 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 3 221 517 806,21 , co stanowi 26% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 czerwca 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 3 291 795 998,85  (768 180 469,73 EUR), co stanowi 27% alokacji programu.