Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 kwietnia 2019 r.

14.05.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 30 kwietnia 2019 r. ogłoszono 151 naborów w trybie konkursowym, które angażowały 10 371 429 411,97 zł, czyli 84% alokacji programu.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 kwietnia 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 885 umów, o wartości wkładu UE 8 813 981 228 zł. Stanowi to 71% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 kwietnia 2019 r. zatwierdzono 10 498 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 2 948 907 543 zł, co stanowi 24% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 kwietnia 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 3 003 225 333 zł (700 989 645 EUR), co stanowi 24% alokacji programu.