Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2022 r

13.01.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 grudnia 2022 r. ogłoszono: 180 konkursów, które angażowały 11 324 937 734,93 zł, co stanowi 70,4% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 grudnia 2022 r. podpisano z beneficjentami 4 319 umów o wartości wkładu UE 12 944 682 573 zł. Stanowi to 95% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 grudnia 2022 r. zatwierdzono 30 547 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 10 125 290 595 zł, co stanowi 74% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 grudnia 2022 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 13 528 280 834 zł, w tym wkład UE 11 540 832 834 zł (2 589 299 603 EUR), co stanowi 84% alokacji programu.