Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 29 lutego 2024 r.

19.03.2024

Nabory

Od uruchomienia RPO do 29 lutego 2024 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 29 lutego 2024 r. podpisano z beneficjentami 4 378 umów o wartości wkładu UE 13 339 120 996 . Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 29 lutego 2024 r. zatwierdzono 33 696 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 12 272 362 235 , co stanowi 94% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 29 lutego 2024 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 15 905 224 059 , w tym wkład UE: 13 360 420 044 zł (2 957 266 702 EUR), co stanowi 100% alokacji programu.