Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 kwietnia 2024 r.

14.05.2024

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 kwietnia 2024 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 kwietnia 2024 r. podpisano z beneficjentami 4 375 umów o wartości wkładu UE 13 341 181 153,48 zł. Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 kwietnia 2024 r. zatwierdzono 33 982 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 12 724 287 949,12 zł, co stanowi 98% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 kwietnia 2024 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 16 425 721 149,78 , w tym wkład UE: 13 609 067 093,33 zł (3 050 120 315,80 EUR), co stanowi 100% alokacji programu.