Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 listopada 2023 r.

15.12.2023

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 listopada 2023 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 listopada 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 375 umów o wartości wkładu UE 13 221 965 450 . Stanowi to 101% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 listopada 2023 r. zatwierdzono 33 199 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 11 649 533 957 , co stanowi 89% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 listopada 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 15 272 644 219 , w tym wkład UE: 12 908 198 978 zł (2 888 210 629 EUR), co stanowi 99% alokacji programu.