Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2023 r.

15.01.2024

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 grudnia 2023 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 grudnia 2023 r. podpisano z beneficjentami 4 379 umów o wartości wkładu UE 13 313 896 264 . Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 grudnia 2023 r. zatwierdzono 33 440 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 11 935 972 993 , co stanowi 91% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 grudnia 2023 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 15 557 559 557 , w tym wkład UE: 13 131 860 153 zł (2 939 798 952 EUR), co stanowi 100% alokacji programu.