Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 marca 2024 r.

12.04.2024

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 marca 2024 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 marca 2024 r. podpisano z beneficjentami 4 377 umów o wartości wkładu UE 13 342 432 146 . Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 marca 2024 r. zatwierdzono 33 820 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 12 435 357 431 , co stanowi 95% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 marca 2024 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 16 223 401 106 , w tym wkład UE: 13 527 600 350 zł (3 031 215 449 EUR), co stanowi 100% alokacji programu.