Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 października 2022 r

15.11.2022

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 października 2022 r. ogłoszono: 180 konkursów, które angażowały 11 287 928 805,94 zł, co stanowi 69,6% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 października 2022 r. podpisano z beneficjentami 4 323 umów o wartości wkładu UE 12 960 359 905 zł. Stanowi to 94% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 października 2022 r. zatwierdzono 29 936 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 9 771 781 344 zł, co stanowi 71% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 października 2022 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 12 973 463 481 zł, w tym wkład UE 11 066 887 458 zł (2 488 351 925 EUR), co stanowi 80% alokacji programu.