Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2024 r.

13.02.2024

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 stycznia 2024 r. ogłoszono: 183 konkursów, które angażowały 11 363 433 849,35 zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 stycznia 2024 r. podpisano z beneficjentami 4 379 umów o wartości wkładu UE 13 313 896 264 . Stanowi to 100% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 stycznia 2024 r. zatwierdzono 33 559 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 12 101 308 640 , co stanowi 93% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 stycznia 2024 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 15 669 347 814 , w tym wkład UE: 13 207 591 581 zł (2 957 266 702 EUR), co stanowi 100% alokacji programu.