Powstaną kolejne Centra Kompetencji Zawodowych

03.01.2020
Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zwiększeniu liczby projektów, które uzyskają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzyma 10 projektów dotyczących kształcenia zawodowego o łącznej wartości ponad 32 mln zł. Wszystko to dzięki wcześniejszej decyzji Zarządu o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na konkurs. Kolejne 4 projekty z listy rezerwowej będą mogły rozpocząć swą realizację. Większy budżet oznacza więcej projektów i więcej wsparcia, które dotrze do jeszcze większego grona uczniów i kadry placówek kształcenia zawodowego w naszym regionie.

Mężczyzna przemawia do grupy słuchaczy

Kształcenie zawodowe jest kluczowe

Ogłoszone właśnie wyniki konkursu, którego organizatorem jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, to spory zastrzyk nie tylko środków finansowych, ale i możliwości rozwijania oferty szkolnictwa zawodowego w całej Małopolsce. Tylko w ramach Metropolii Krakowskiej pojawią się Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) m.in. w branży elektryczno-elektronicznej, mechanicznej, budowlanej czy też rolniczo-leśnej. 

Wybrane projekty zakładają tworzenie oraz rozwój CKZ oraz rozwijanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uzupełniać je mogą Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych. To nowość! Wcześniej w Małopolsce tej formy dedykowanej uczniom placówek kształcenia zawodowego chcącym rozwijać kompetencje kluczowe nie było. 

Rozwijanie oferty zakłada m.in. podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy, a także działania zwiększające udział młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej. W ofercie nie zabraknie również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej.

Pierwsze efekty już są

Do tej pory w pozaszkolnych formach kształcenia wzięło udział 21 tys. osób, a ponad 7 tys. uczniów uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy. Warto wspomnieć, iż 49 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego zostało objętych wsparciem w programie, co oznacza jeszcze większy dostęp do oferty tego typu placówek w województwie. Te liczby wciąż rosną, a nowo wybrane projekty z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego wykorzystania unijnych środków w obszarze szkolnictwa zawodowego!

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM