Pracodawco, skorzystaj z projektów poświęconych strategii zarządzania wiekiem w firmie!

Kategoria: Działania promocyjne
15.03.2018
Małopolscy pracodawcy będą mogli skorzystać z projektów dotyczących zarządzania wiekiem, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia.

Strategie zarządzania wiekiem.jpg

W ramach inicjatyw, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu), możliwe będzie m.in. opracowanie lub zaktualizowanie posiadanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania wiekiem, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników dojrzałych.

Ze wsparcia w ramach projektów będą mogli skorzystać pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) oraz ich pracownicy, zwłaszcza osoby po 50. roku życia.

Przedsiębiorco, wybierz któryś z projektów i zgłoś się!

  1. "Lider CSR - zarządzanie wiekiem - m. Kraków" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  2. "Lider CSR - zarządzanie wiekiem - KOM (bez m. Kraków)" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  3. "Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  4. "Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion sądecki" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  5. "Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion podhalański" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  6. "Lider CSR - zarządzanie wiekiem - Małopolska Zachodnia" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  7. "Aktywni przez całe życie - strategie zarządzania wiekiem w małopolskich MŚP" - Formac.