Pracujesz zawodowo i masz problemy z poruszaniem się? Skorzystaj z projektów profilaktycznych

Kategoria: Działania promocyjne
05.12.2018
W Małopolsce realizowane są projekty dotyczące profilaktyki i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.

Rehabilitacja - Pixabay.jpg

Osoby dotknięte dysfunkcją układu ruchu, w wieku aktywności zawodowej, zwłaszcza pomiędzy 40 a 59. rokiem życia mogą korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych w ramach inicjatyw dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy,  Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy Zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu).

Gdzie możesz się zgłosić?

Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w następujących projektach:

  1. "Sprawny pracownik - działania na rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej" - Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii;
  2. "Realizacja Programu Zdrowotnego "Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej" przez Certus Sp. z o.o. w Myślenicach" - CERTUS sp. z o.o.;
  3. "Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu" - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu;
  4. "Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonanie pracy zawodowej w CMP Sp. z o.o." - Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o. o.

fot. Pixabay