Profesjonalny i ekologiczny. Nowy PSZOK w Woli Dębińskiej otwarty

13.03.2023
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Dębno po ponad 2 latach dobiegła końca. W ramach inwestycji utworzona została także ścieżka edukacyjna.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonali przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego – marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron i członek Zarządu Marta Malec-Lech. W spotkaniu uczestniczyli także radni województwa Anna Mikosz i Wojciech Skruch.

Poprzez obecność trzech członków Zarządu Województwa na otwarciu tego obiektu chcemy pokreślić fakt, że nawet stosunkowo niewielka inwestycja jest dla nas ważna. Przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, nie tylko terytorialnego, ale też gospodarczego, kulturalnego i społecznego całej Małopolski. A najlepszym tego wyrazem tego jest dobra współpraca z gminami, w tym z gminą Dębno

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Projekt budowy PSZOK-u w Woli Dębińskiej obejmował także utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz ze skwerem, tematycznymi tablicami informacyjnymi, ławkami do wypoczynku i stojakiem na rowery.

Powstawanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to nasz realny wpływ na ochronę środowiska. Dzięki temu gmina zwiększy ilość odpadów, które będą poddane recyklingowi i będą stanowić surowiec do wykorzystania, ale też nie będziemy znajdować starych mebli, opon czy plastików w lasach czy na terenach zielonych

- mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Cieszę się szczególnie z aspektu profilaktycznego tej inwestycji - ścieżki edukacyjnej. Uświadamianie mieszkańców Małopolski, szczególnie dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska, dbania o nie i wyrabianie sobie dobrych nawyków w tej kwestii jest niezmiernie ważne dla tego pokolenia, ale też ze względu na pokolenia przyszłe

- dodaje Marta Malec-Lech, członek zarządu.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 2, 5 mln zł z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to prawie 1,7 mln zł.