Projekt ARES z Małopolski zwyciężył w międzynarodowym konkursie RegioStars

Kategoria: Wydarzenia
12.10.2016
Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej", realizowany przez ROPS w Krakowie zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym, międzynarodowym konkursie RegioStars 2016.

RegioStars_ROPS1_640.jpg

11 października podczas gali rozdania nagród w Brukseli marszałek Jacek Krupa i dyrektor ROPS Wioletta Wilimska odebrali statuetki z rąk komisarz Coriny Cretu. 

 295 nowych miejsc pracy, 46 spółdzielni socjalnych i tysiące przeszkolonych osób – to tylko niektóre osiągnięcia ARES’a, które dały mu zwycięstwo i ustawiły go w pierwszym szeregu projektów, które stanowią przykład i inspirację dla innych. Kapituła konkursowa wyróżniła projekt przede wszystkim za efekty pracy oraz różnorodność i innowacyjność działań, przyznając mu główną nagrodę w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”.

"Chciałbym ogromnie podziękować za tę prestiżową nagrodę, także wszystkim osobom, które ciężko pracowały na ten sukces przy realizacji projektu. Wspólnie udowodniliśmy, że w Małopolsce można połączyć biznes z przedsiębiorczością społeczną. Dziś należymy do najlepszych w Europie. Dzięki działaniu projektu, wielu ludzi znalazło pracę, a stworzony przez nas system stanowi inspiracją dla innych. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia w Małopolsce" – mówił Marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Głównym założeniem realizowanego od 2008 roku projektu ARES był rozwój ekonomii społecznej, czyli takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej, która wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych czy uzależnionych. Zadaniem projektu było także podniesienie świadomość Małopolan na temat tego czym właściwe jest ekonomia społeczna. 

RegioStars_ROPS2_640.jpg

ARES obejmował nie tylko szkolenia czy doradztwo, ale także bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz nowych miejsc pracy. Projekt przyczynił się do podwojenia liczby spółdzielni socjalnych istniejących w Małopolsce – dzięki jego działalności powstało 41 podmiotów, a 5 kolejnych mogło rozszerzyć swoją działalność. Znalazło w nich zatrudnienie aż 295 osób. ARES promował także postawę przedsiębiorczą wśród uczniów i studentów. To z myślą o nich zorganizowano liczne warsztaty, wykłady i seminaria. W sumie z tej oferty skorzystało 2544 uczniów oraz 2859 studentów.

Corocznie w centrach handlowych oraz na krakowskim Rynku Głównym organizowano również targi ekonomii społecznej. Kształtowaniu pozytywnego wizerunku firm społecznych pomaga również konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej angażujący środowisko społeczne, samorządowe i biznesowe do poszukiwania i wyróżniania przykładów dobrych praktyk.  

Równolegle prowadzono działania koordynacyjne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, czego efektem było m.in. powstanie pierwszego w Polsce cyklicznego badania kondycji sektora ekonomii społecznej w regionie oraz stworzenie kompleksowego systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w każdym z subregionów Małopolski.

RegioStars_ROPS3_640.jpg

Konkurs RegioStars organizowany jest od 2008 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Konkurs adresowany jest do instytucji zarządzających danym programem na poziomie krajowym lub regionalnym lub też instytucji realizujących projekty dofinansowanie ze środków EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. 

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wyróżnienie projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów. 

W dotychczasowej historii konkursu jedynie dwa razy na podium stały projekty z Polski, w tym, w 2013 r. projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”, realizowany w woj. warmińsko-mazurskim wyróżniony, podobnie jak „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” oraz wyróżniony w 2014 r. w kategorii CityStar projekt realizowany w woj. pomorskim „Rozwój ekologicznego transportu publicznego w trójmiejskim obszarze metropolitalnym”. 

W tym roku nagrody przyznane zostały w pięciu kategoriach: Inteligentny wzrost; Zrównoważony wzrost; Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu; CityStar; Efektywne zarządzanie. Zwycięzcy w poszczególnych dziedzinach otrzymali puchar oraz certyfikat RegioStars. O każdym laureacie powstał też krótki film promocyjny.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM