Przygotowanie inwestycji z uwzględnienie zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Kategoria: Prawo i dokumenty
13.04.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 zaleca, aby wszyscy Wnioskodawcy zapoznali się z Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (.pdf, 3,59 MB) oraz zastosowali się do wskazówek w nim zawartych w toku przygotowywania projektów do realizacji, szczególnie analizując ich wpływ na środowisko. 

Dotyczy to w szczególności projektów  dla których wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony po dniu 10 września 2015 r. Ww. zalecenie zminimalizuje ryzyko  konieczności dokonywania uzupełnień, wyjaśnień w zakresie przeprowadzonej oceny odziaływania na środowisko, czy też w skrajnych przypadkach negatywnej oceny projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji w sprawie adaptacji do zmian klimatu w odniesieniu do projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 468 KB)