Reaktywacja postcovidowa małopolskich firm. Unijna pożyczka antykryzysowa REACT – EU

02.12.2022

Bez opłat, prowizji i wkładu własnego – ruszyły nabory wniosków w ramach pożyczki unijnej REACT-EU, której zadaniem jest wsparcie małopolskich firm w wychodzeniu z kryzysu postcovidowego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 1,5 mln zł.  Pożyczkę, będącą częścią Funduszy Europejskich w Małopolsce można przeznaczyć na nowe inwestycje, np. rozszerzanie zakresu działalności gospodarczej, zmianę branży, czy inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Pożyczek udzielają:

  • Fundacją Rozwoju Regionu Rabka;
  • Polską Fundacją Przedsiębiorczości;
  • Konsorcjum pośredników w składzie: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (lider) oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronach internetowych pośredników finansowych:

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ARMZ S.A.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości