​Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10, 14, 15 RPO WM 2014-2020

15.11.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1952/22 z dnia 15 listopada 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W związku z koniecznością oceny kolejnych projektów w trybie nadzwyczajnym: 

  1. współfinansowanego z EFRR w ramach 14 Osi RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 14.5 „REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej” – Typ A. Wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej; 
  2. współfinansowanego z EFS w ramach 15 Osi RPO WM na lata 2014-2020,  Działanie 15.1 „REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST” – Typ A. Wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego; 
  3. współfinansowanego z EFS w ramach 15 Osi RPO WM na lata 2014-2020,  Działanie 15.2 „REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny” – Typ A. Wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły, 

niezbędne jest zaktualizowanie dokumentacji dla ww. naborów pozakonkursowych.  

Poniżej, w plikach do pobrania: