Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zaproszenie na szkolenie i warsztaty

08.03.2023
Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP) to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Weź udział w wydarzeniach, aby dowiedzieć się jak zrealizować inwestycję w formule PPP.

Najbliższe wydarzenia odbędą się już w marcu:

  • 14 marca 2023 r.* – szkolenie z przygotowania projektów w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP) i przeprowadzenia postępowania PPP
  • 17 marca 2023 r.* – warsztat z zarządzania umową o PPP 

* terminy mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Do udziału w obu wydarzeniach zapraszamy pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

Do udziału w warsztacie zachęcamy przede wszystkich osoby posiadające już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP.

Oba wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) w sali 5114A.

Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na dole strony. Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i warsztatu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej  ppp.gov.pl w zakładce szkolenia.

Szkolenie i warsztat są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).