Rusza budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

06.07.2021
We wtorek 6 lipca na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wizualizacja nowoczesnego gmachu Centrum

Dzisiejsza uroczystość to z pewnością kolejny ważny krok na drodze rozwoju Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ale to także ważny dzień dla małopolskiego rolnictwa, dla całego sektora rolno-spożywczego w naszym regionie. Nie mam wątpliwości, że już niebawem aktywna działalność nowoczesnego Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności stanie się mocnym wsparciem dla naszych regionalnych producentów żywności w ich poszukiwaniach coraz wyższej jakości produktów. Cieszę się, że Województwo Małopolskie współuczestniczy w realizacji tego przedsięwzięcia. To kolejne działanie służące wzmocnieniu potencjału małopolskich wyższych uczelni, które są dla samorządu województwa ważnym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju Małopolski. Dzisiaj, w tak ważnym dla uczelni dniu, chcę podziękować Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Rolniczemu za taką właśnie bliską współpracę z samorządem województwa. Dziękuję za zaangażowanie w organizację małopolskiej giełdy rolno-spożywczej oraz za udział w rewitalizacji parku przy Szpitalu imienia Józefa Babińskiego

– oto fragment listu, który marszałek Witold Kozłowski skierował do Rektora Uniwersytetu. List odczytał podczas uroczystości wicemarszałek Łukasz Smółka.

Centrum ma być ośrodkiem z najnowocześniejszą w południowej Polsce infrastrukturą, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności. Przyczyni się też do rozwoju nowych produktów, poprawy jakości produktów żywnościowych na rynku, a także optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowania odpadów. 

Celem strategicznym tego projektu jest wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego w Małopolsce. Dzięki stworzeniu warunków i odpowiedniej infrastruktury dla większej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, na rynku pojawią się nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy i usługi. W tym przypadku wsparcie ze strony Funduszy Europejskich to blisko 40 mln zł, przy całkowitych kosztach wynoszących ponad 65 mln zł

 - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Projekt pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich z programu regionalnego.

Badania planowane do realizacji w placówce zapewnią kompleksowe podejście do zagadnienia produkcji żywności. W pierwszym etapie to analiza surowców, przez projektowanie nowego produktu lub procesu produkcyjnego w laboratoriach. Kolejne to przeniesienie wyników badań na skalę półtechniczną, aż później to wytworzenie innowacyjnego produktu w tej skali i jego analizę oraz optymalizację warunków przechowywania. Końcowym ważnym etapem będzie zagospodarowanie odpadów.

Celem działalności Centrum będzie prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania, dzięki którym możliwe będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii na polski rynek przetwórstwa rolno-spożywczego, zmierzających do: 

  • produkcji żywności bezpiecznej o wysokiej jakości i walorach prozdrowotnych,
  • zapewnienia ekologii produkcji (minimalizacja ilości produktów ubocznych i odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, ochrona środowiska naturalnego),
  • wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego.

Badania realizowane w części gospodarczej i niegospodarczej Centrum będą obejmować następujące obszary badawcze: 

  • nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwiają poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów,
  • nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności,
  • żywność ekologiczna i regionalna,
  • produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

W obiekcie znajdą się m.in. linie produkcyjne (piekarsko-ciastkarska wraz z magazynem i młynem, mięsa wraz z magazynem, ryb, a także do produkcji soków, napojów i win z leżakownią i magazynem, a także mleka z magazynem), minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw, specjalistyczne pracownie (sensoryczna z przygotowalnią, gastronomiczna, nutrigenomiki, proteomiki, histologiczna, komórek pierwotnych, wysokospecjalistycznych technik analitycznych, HPLC MS-MS) i laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne, technologii przetwarzania odpadów, fizycznych modyfikacji, suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych, ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów, przechowalnicze, automatyzacji procesów technologicznych, bioreaktory) oraz pomieszczenia urządzeń modułowych. 

Dzisiaj, w tak ważnym dla uczelni dniu, chcę podziękować Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Rolniczemu za taką właśnie bliską współpracę z samorządem województwa. Dziękuję za zaangażowanie w organizację małopolskiej giełdy rolno-spożywczej oraz za udział w rewitalizacji parku przy Szpitalu imienia Józefa Babińskiego

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski. 

W ramach Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności prowadzonych będzie szereg szczegółowych i specjalistycznych badań innowacyjnych, które pozwolą na wykonanie różnych prac dla gospodarki, umożliwiających wdrożenie produktów, technologii i procedur podnoszących bezpieczeństwo i zapewniających wysoką jakość żywności. 

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie Centrum, a następnie wyposażenie go w niezbędny sprzęt i aparaturę. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 29 stycznia 2023 roku. Zgodnie z umową zawartą z generalnym wykonawcą realizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt powinien zostać oddany do użytkowania do 31 sierpnia 2022 roku.