Środki unijne wydajemy szybko i efektywnie

15.02.2021
Instytucja Audytowa pozytywnie zaopiniowała wydatki z Funduszy Europejskich w Małopolsce za ubiegły rok w wysokości 2,4 mld zł. Dzięki tej decyzji możliwe będzie przedstawienie ich Komisji Europejskiej w celu ich ostatecznej refundacji. To kolejny etap skutecznego wydatkowania środków unijnych w regionie.

Przypomnijmy, że w procesie wydatkowania środków unijnych istotnym elementem jest certyfikacja. To ostateczna weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków programu operacyjnego pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z przepisami prawa i kryteriami wyboru oraz przekazanie poświadczonych wydatków do Komisji Europejskiej celem dokonania ich refundacji.