Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych

Kategoria: Działania promocyjne
26.07.2019
W Małopolsce realizowane są projekty skierowane do osób, które straciły pracę z przyczyn pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożone zwolnieniem, a także do odchodzących z rolnictwa.

"Nowy start II" - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Kobieta pracująca w biurze - Pixabay.jpg

Wartość programu kompleksowego wsparcia dla zwalnianych Małopolan wynosi ponad 15 mln zł.

Dostępne formy pomocy

Projekty typu outplacement są projektami szybkiego reagowania, realizowanymi w trybie gotowości do świadczenia wsparcia. Outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez m.in. poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a przede wszystkim pomoc w znalezieniu nowej pracy. To zindywidualizowana pomoc obejmująca wszystkie usługi rynku pracy, dopasowana do potrzeb każdej z osób, które uczestniczą w projekcie outplacementowym. 

Na wsparcie mogą liczyć pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pomoc mogą uzyskać także osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej może zostać przeznaczone m.in. na szkolenia i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, a także na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Gdzie można się zgłosić?

Aktualnie rekrutacja jest prowadzona w następujących projektach:

  1. "Siła kompetencji" - Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.;
  2. "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie" - Interkadra Sp. z o.o.;
  3. "Zmiana na PLUS II" - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.;
  4. "Dobry Czas na Adaptację do Zmian" - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
  5. "Nowy start II" - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Projekty typu outplacement mają na celu objęcie wsparciem:

  • pracowników zagrożonych zwolnieniem, 
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia, 
  • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu 6 miesięcy od momentu utraty pracy, 
  • osoby odchodzące z rolnictwa. 

Wsparcie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb uczestników i charakteryzuje się kompleksowością. W ramach projektów uczestnicy w zależności od potrzeb bezpłatnie korzystają m.in. z: 

  • poradnictwa zawodowego, psychologicznego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staży, praktyk, a w uzasadnionych przypadkach mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Łącznie na dzień 21.05.2019 r. w projektach outplacement jest 600 wolnych miejsc.

Państwa firma może podjąć współpracę z kilkoma Beneficjentami, jednak należy pamiętać, że jedna osoba (pracownik) może skorzystać tylko ze wsparcia w ramach jednego projektu.

fot. Pixabay