Wiadomości

Dostępne 5075 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 8.2 Edukacja dla transformacji

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 12.07.2023

Odkryj FUNduszową Małopolskę

Wiadomości, 15.06.2023

Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 15.07.2023