Światowy Dzień Chorych

11.02.2020
Dzięki czterem milionom złotych z funduszy europejskich dokonano kompleksowej termomodernizacji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z wykorzystaniem technologii OZE.

Nowym rozwiązaniom w Nowym Targu przyglądała się Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W przeszłości duże i stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz brak możliwości jej uzupełniania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych spowodowało wysokie koszty funkcjonowania szpitala. Jeszcze w 2007 roku zlecono audyt energetyczny, rok później przeprowadzono badania termograficzne, które potwierdziły zły stan techniczny ścian osłonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachów budynku szpitala oraz nieracjonalne i nieekologiczne wykorzystywanie systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

Dzięki termomodernizacji poprawił się komfort osób pracujących w szpitalu oraz przebywających na leczeniu pacjentów. Lepszy jest stan powietrza atmosferycznego, zmniejszyło się zużycie tradycyjnej energii, przy jednoczesnym większym udziale instalacji OZE w budynku szpitala

- podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Dzięki współpracy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie obok termomodernizacji budynku szpitala (złożonego z pięciu pawilonów, trzech przewiązek i budynku administracji) zbudowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy o 525 kW. Usprawniono klimatyzację i wprowadzono pomiar chłodnej i ciepłej wody, co w znaczący sposób zmniejszyło koszty eksploatacji.

Uroczyste podsumowanie prac zbiegło się w czasie z obchodami Światowego Dnia Chorych.

Inwestycja w liczbach

Całkowity koszt zadania – 17 315 703,91 zł

Wartość dofinansowania – 3 930 089,69 zł

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM