To zasługa ciężkiej pracy między samorządami

10.07.2020
3000 osób więcej, do tego harcówka i ośrodek Caritas przyłączone do kanalizacji w gminie Stryszów w powiecie wadowickim, a to dzięki zakończonej rozbudowie oczyszczalni ścieków. To inwestycja za niemal 12 mln, z czego połowa z funduszy europejskich województwa małopolskiego.

oczyszczalnia ściekow..jpg

3000 osób więcej, do tego harcówka i ośrodek Caritas przyłączone do kanalizacji w gminie Stryszów w powiecie wadowickim, a to dzięki zakończonej rozbudowie oczyszczalni ścieków. To inwestycja za niemal 12 mln, z czego połowa z funduszy europejskich województwa małopolskiego.

To zasługa ciężkiej pracy pomiędzy władzami regionu i lokalnym samorządem w Stryszowie. Pomagamy gminom nie tylko przy budowie oczyszczalni ścieków, ale programami dbającymi o czyste powietrze. Powiat wadowicki, położony blisko Krakowa i całkiem niedaleko Śląska, już od dość dawna widzi szansę w rozwoju ekoturystyki

- zwrócił uwagę na jeszcze inny aspekt proekologiczny wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

- Tu powstawały pierwsze zrzeszenia, gospodarstwa robiące zdrowa żywność i pierwsze agroturystyczne gospodarstwa – przypomniał radny Rafał Stuglik. To nie jedyne eko sukcesy Stryszowa, trwa właśnie wymiana starych pieców z dofinansowaniem, wyremontowana stacja kolejowa też wkrótce powinna zatętnić życiem gdy przybędzie regionalnych pociągów. W uroczystym przekazaniu czeków na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wdrożenia e-usług publicznych w urzędzie gminy Stryszów oraz wymiany kotłów starej generacji na kotły ekologiczne wzięli udział poseł na Sejm Filip Kaczyński, wicewojewoda Zbigniew Starzec, radna Iwona Gibas i gospodarz miejsca Szymon Duman, wójt Stryszowa.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zmodernizowany zostanie plac manewrowy, który pozwoli korzystać z punktu osobom niepełnosprawnym, zostanie poprawione zabezpieczenie punktu poprzez wymianę ogrodzenia. Powstanie również punkt zbierania i przechowywania przedmiotów do ponownego użycia. W pomieszczeniu tym zbierane i magazynowane będą przedmioty dostarczone przez mieszkańców, nie nadające się do ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli to zminimalizować liczbę powstających odpadów. Planowana jest zbiórka odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, m.in. odpadów opakowaniowych, w tym z metali oraz zawierających pozostałości i elementy substancji niebezpiecznych, zużytych opon, niektórych odpadów z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz niektórych odpadów. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.  

Wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów

Projekt ma charakter lokalny, zostanie zrealizowany na obszarze jednej gminy, jednak zasięg oddziaływania będzie ponadgminny z uwagi na obsługę klientów spoza obszaru gminy szczególnie ze Śląska, posiadających na terenie gminy domki letniskowe i działki rekreacyjne. Poza tym z uwagę na centralizację usług wz. dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, dział. gosp. i innych z wdrożonych e-usług będą korzystać mieszkańcy innych regionów. Projekt wnosi bardzo pozytywny wpływ na sferę gospodarczą regionu. E-usługi, spersonalizowane, dla wszystkich grup docelowych wprowadzą ułatwienia przy załatwianiu spraw online, obniżając koszty ich prowadzenia. Elektronizacja ułatwi też kontakt z administracją. Finalnie powstanie zintegrowany, spójny System, umożliwiający świadczenie e-usług. Projekt powstanie do połowy przyszłego roku.

Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe

Modernizacja 20 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych zakłada wymianę 20 pozaklasowych kotłów starej generacji na paliwo stałe, na urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa stałe (ekogroszek, biomasa), charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności i normami emisji. Będą to kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Pracowanie: Biuro Prasowe UMWM