Trwające konkursy a zmiana Wytycznych dotyczących edukacji

14.09.2016

Informujemy, że w przypadku aktualnych konkursów w ramach poddziałań:

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,

10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT,

10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR

przygotowanie wniosków o dofinansowanie odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminach konkursów. Zastosowanie mają  więc Wytyczne , które obowiązywały w dniu ogłoszenia naboru wniosków tj. wersja obowiązująca od 02.06.2015 r. do 05.09.2016 r.