Unijne dofinansowanie dla przedsiębiorców stosujących ekologiczne rozwiązania w firmach!

22.07.2020

O dofinansowanie w ramach konkursu Eko-przedsiębiorstwa łącznie ubiegało się aż 359 firm, z czego w pierwszej kolejności 131 uzyskało pozytywną opinię. W wyniku zwolnienia dostępnych środków do zakontraktowania, wykaz projektów objętych dofinansowaniem zwiększył się o kolejne 17 z listy rezerwowej. Łączna kwota dofinansowania dla tych inwestycji wyniesie blisko 10,5 mln zł.

Panele fotowoltaiczne

Rozwój przemysłu i systematyczny wzrost jakości i poziomu życia mieszkańców, wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na energię. Do niedawna, tylko nieliczni zastanawiali się nad skutkami globalnego konsumpcjonizmu. Zanieczyszczenie atmosfery, gleby, wody, a także stopniowe wyczerpywanie zasobów naturalnych to problemy, którym należy przeciwdziałać zaczynając od własnego podwórka. Fundusze Europejskie od lat wspierają działania na rzecz klimatu i ochrony przyrody. Przedsiębiorcy z Małopolski, dla których ważne jest środowisko naturalne, prześcigają się w staraniach mających na celu obniżenie strat energii oraz wzrost efektywności ich firm. Takie działania poprawiają również jakość życia mieszkańców oraz są oznaką atrakcyjności regionu, jednocześnie przedstawiając go jako ten przyjazny dla środowiska. Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie unijne w tym zakresie. Doceniając tego typu działania, komisja weryfikacyjna w pierwszej kolejności przyznała pomoc m.in. producentowi mebli z drewna oraz domków z bali - Drwal Export Import z Zubrzycy Górnej na wymianę urządzeń produkcyjnych. Największy w Polsce producent filtrów do mleka - „Agrod” (znajdujący się w pierwszym etapie na liście rezerwowej), również zrealizuje swój projekt i poprawi efektywność ekologiczną firmy.

Zielone światło dla OZE

Świat OZE koncentruje się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii czyli takich, których eksploatacja nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób odnawia się w krótkim czasie. Projekty o charakterze innowacyjnym i proekologicznym poszukują coraz to nowszych sposobów na wykorzystanie „darmowej” energii pochodzącej ze słońca wiatru czy wody. Największą popularnością cieszą się panele fotowoltaiczne, wykorzystujące energię słoneczną i przetwarzające ją w energię elektryczną, która potem jest całkowicie zużywana. Większość przedsiębiorstw decyduje się na takie właśnie rozwiązanie. Dzięki zwolnieniu dodatkowych środków przedsiębiorstwo „Cubina” obsługujące wyciąg narciarski „Smrekowiec” będzie mogło wprowadzić bardziej ekonomiczne rozwiązania, a w domu wczasowym „Na Kamieńcu” w Białce Tatrzańskiej zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Termomodernizacja, ale po co?

Budynki poddawane termomodernizacji to takie, u których koszty utrzymania są na bardzo wysokim poziomie, a w skrajnych przypadkach na granicy opłacalności. Zwykle wzrost rachunków i niekontrowana utrata ciepła spowodowana jest złym lub pogarszającym się stanie technicznym obiektów. Podjęte działania (np. wymiana elewacji) przyczyniają się m.in. do zmniejszenia energochłonności budynków poprzez: zmniejszenie przenikania ciepła przez ściany budynku (likwidacja mostków termicznych), wymianę drzwi, stolarki okiennej (zastosowanie stolarki trójszybowej), docieplenie ścian, stropów, dachów itp. Jednocześnie jest to zabieg estetyczny poprawiający wygląd zewnętrzny budynków czyniąc je bardziej atrakcyjnymi. Nową elewację i profesjonalne ocieplenie budynków wykonane zostanie m.in. w spółce Vanta Group ze Skawiny zajmującej się obrotem nieruchomościami.  Zwolnienie dodatkowych środków finansowych pozwoli przeprowadzić  termomodernizację w firmie „Nitus” zajmującej się montażem bram.

Termomodernizacja to nie tylko wymiana elewacji

Na tym się nie kończy. Termomodernizacja to również odnowienie lub całkowita wymiana instalacji grzewczej budynku. W efekcie, zminimalizowane są straty energii, a zwiększona zostaje efektywność obiektu poprzez: wymianę grzejników, zmianę rodzaju ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych, instalację regulatorów pogodowych, izolację przewodów, modernizację wentylacji – inwestycja w wentylację mechaniczną oraz odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego. Unijne środki na tego typu rozwiązania zostaną wykorzystane w Zakładzie Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego z Myślenic , a pojawienie się nowych funduszy umożliwi zmiany technologiczne w firmie „Salco”, której projekt znajdował się na liście rezerwowej.

Mówiąc o eko-innowacyjnych działaniach, mamy również na myśli wymianę urządzeń, maszyn, oraz całych systemów produkcyjnych na bardziej nowoczesne, charakteryzujące się wyższym wskaźnikiem wydajności. M.in. Uzdrowisko Wysowa S.A. – dzięki unijnemu wsparciu zakupi nową linię do produkcji wody. Likwidowane są też energochłonne urządzenia grzewcze, które wymieniane są na urządzenia o wyższej sprawności. Dotychczas wykorzystywany nośnik energii (np. węgiel) wymieniany jest na pelet. Termomodernizacja często obejmuje również montaż profesjonalnego systemu zarządzania energią, wymianę systemu oświetleniowego na ledowy, oraz zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – czyli produkcji własnego ciepła i prądu.

Dofinansowanie unijne na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz modernizacje wewnątrzzakładowe było skierowane dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.