Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

23.11.2021
We wtorek, 23 listopada uroczyście otwarto Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicewojewoda Ryszard Pagacz i radna województwa Jadwiga Wójtowicz. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Na zdjęciu kompleks budynków szpitalnych. Po lewej stronie wejście do jednego z pawilonów, a przed nim nieczynna fontanna. Pomiędzy budynkami chodniki i zieleńce.

Krakowski Szpital Specjalistyczny – instytucja Województwa Małopolskiego – zajmuje szczególne miejsce na mapie placówek medycznych naszego regionu. To jednostka nowoczesna, do której pacjenci przyjeżdżają dla kunsztu pracujących tu lekarzy i jakości świadczonych usług medycznych. Niezwykle cieszy mnie, że dzięki realizowanym inwestycjom, w tym także z Funduszy Europejskich, wciąż rozwija on swoje możliwości leczenia, tak, aby każdy pacjent mógł znaleźć tutaj jak najszerszą i jak najbardziej komplementarną opiekę medyczną. Jestem przekonany, że otwierane dzisiaj Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej będzie jak najlepiej służyło pracującym tu lekarzom i ich pacjentom

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

W skład Centrum wchodzą Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym oraz Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących. Jego utworzenie jest współfinansowane ze środków funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możliwy jest ciągły wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskiej służby zdrowia, a przykładem tych działań jest otwarte dziś Centrum. Małopolanie otrzymają tu pomoc w zakresie leczenia chorób serca i wątroby. Nasze szpitale zapewniają leczenie na najwyższym poziomie i wykorzystują najlepszy sprzęt. Placówki nieustannie się rozwijają, tworzą kolejne supernowoczesne programy i stają się prekursorami innowacyjnych metod terapeutycznych

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nowoczesna sala szpitala, widoczne łóżka i sprzęt medyczny.

Projekt utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej zrodził się w 2015 roku, a celem jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wątroby dla mieszkańców Małopolski. Inwestycja umożliwi prowadzenie terapii pomostowej pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca lub wątroby, w celu przedłużenia ich życia w oczekiwaniu na przeszczep oraz przygotowania do transplantacji.

Prace związane z projektem budowlanym rozpoczęły się w 2019 roku i mimo pandemii udało się dotrzymać terminów założonych w projekcie. W wyniku rozbudowy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwiększył o  883,26 m² powierzchnię użytkową budynku i aktualnie wynosi ona 2 988,58 m2. Umożliwiło to zwiększenie ilości łóżek (miejsc) dla pacjentów. Dostępne są jedno-, dwu- i trzyosobowe sale dla chorych, które wyposażone są nowoczesny sprzęt monitorujący, łazienki i sieć Wi-Fi. Pawilon M-VIII został rozbudowany i zmodernizowany oraz wyposażony w najnowszy sprzęt medyczny, który przyczyni się do ratowania zdrowia i życia potrzebujących pacjentów

– podkreśla Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - lek. Grzegorz Fitas.

„Po pierwsze pacjent” – motto Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zyskuje dziś kolejny wymiar. To bowiem z myślą o pacjentach realizowane są takie inwestycje jak nowo otwarte Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej. Dzięki temu projektowi zwiększy się dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie kardiologii i chorób wątroby dla mieszkańców Małopolski. Nasza codzienność w ostatnim okresie zdominowana jest przez pandemię. To ogromny wysiłek dla całej służby zdrowia. Walczymy z COVID-19, ale pamiętamy też o innych chorobach. Dziękuję kierownictwu i całemu personelowi Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II za zaangażowanie w walkę z pandemią, ale też za takie innowacyjne i kompleksowe projekty jak Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej. Z pewnością wymiernie przysłuży się ono pacjentom, którzy będą potrzebować specjalistycznej pomocy

- zaznacza Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Sprzęt medyczny na nowym oddziale szpitalnym.

Kierownikiem Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym jest prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, a Regionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących – prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk.

Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno -Telemedycznym jest pierwszym w Małopolsce ośrodkiem, który spełnia wszystkie postulowane kryteria kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca. W skład tego ośrodka wchodzi Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z  Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, gdzie hospitalizowani są najciężej chorzy - chorzy z ostrą, zdekompensowaną niewydolnością serca, gdzie prowadzona jest także pełna diagnostyka i leczenie z zakresu inwazyjnej kardiologii, w tym przezskórnego leczenia niewydolności zastawek”.

– wyjaśnia Kierownik Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym - prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 12.1.2. REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA). Beneficjentem jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Łączna wartość inwestycji to ponad 38 mln zł, czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to przeszło 17,6 mln zł.