W Krynicy o Funduszach Europejskich

Kategoria: Wydarzenia
Krynica-Zdrój – polskie Davos, stolica piękna, miasto Nikifora i Kiepury to kolejny po Myślenicach przystanek na letniej trasie Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych unijnym wsparciem zapraszamy w sobotę, 15 czerwca na deptak koło Pijalni Głównej.

Na zielonym tle przypominającym trawe po lewej stronie znajduje się żółta kropka po prawej zaś stronie napis Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Po pierwsze informacja

Informacji nt. możliwości pozyskania dotacji unijnych udzielać będą specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy między innymi doradzą gdzie szukać dofinansowania na założenie własnego biznesu, kiedy w jak starać się o wsparcie finansowe na rozwój firmy czy dotacje na projekty proekologiczne. Ponadto bezpłatnie doradzą jak przygotować wniosek, prowadzić i rozliczyć projekt.

Szczególnie zapraszamy mieszkańców Krynicy i okolic zainteresowanych dofinansowaniem do szkoleń, kursów językowych, informatycznych czy prawa jazdy oraz osoby planujące wymianę starego pieca w domu lub zainstalowanie OZE.

Kierunek Kariera – rozwiń się

Chcesz podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? A może planujesz zmienić kierunek swojego rozwoju i odnaleźć się w zupełnie innej branży niż tak, w której dotychczas pracowałeś? Teraz masz doskonałą okazję. W sobotę możesz porozmawiać z  doradcą i otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.

,,Kierunek Kariera ”, to projekt oferujący specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery, czyli: bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy oraz z inne, nie będące szkoleniami zawodowymi). Możesz skorzystać, jeśli jesteś: osobą pracującą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników; masz powyżej 25 lat i posiadasz wykształcenie, co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub masz powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie; mieszkasz i pracujesz w Małopolsce. 

Dla tych, co wracają

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, realizuje także projekty, w których możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych oraz nowy start osób powracających do Małopolski z zagranicy. Dla nich przygotowano projekt „Nowy Start w Małopolsce” , w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Twój Partner w biznesie

W zakresie informacji o Funduszach Europejskich, udzielanych mieszkańcom, znajdą się zarówno propozycje i możliwości wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE, które Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje obecnie, jak też planuje realizować w przyszłości. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie związanym z dokumentacją konkursową, przygotowaniem biznesplanów, projektów, itp.

  • Projekt Dobry Czas na Pracę – projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia, niepracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.
  • "Dobry Czas na Biznes"  dla osób zakładających działalność gospodarczą w wieku 30 lat i więcej
  • Lider CSR – zarządzanie wiekiem" dla przedsiębiorców.
  • Małopolskie bony rozwojowe
  • Projekt Akademia Menadżera - skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP.
  • Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian – w ramach projektu osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub odchodzące z rolnictwa mogą uzyskać wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia.

Pod skrzydłami Tele – Anioła

Nie zabraknie także informacji o Małopolskim Tele-Aniele – projekcie mającym na celu pomoc dla osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką.

Zapraszamy!

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy lekcje europejskie, warsztaty ekologiczne oraz konkursy i zabawy z cennymi i atrakcyjnymi nagrodami. To wszystko już w najbliższą sobotę!

Mobilny Punkt Informacyjny na krynickim deptaku:
Sobota, 15.06.2019 r. Godz. 9.00-17.00

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dla osób głuchych i niedosłyszących - udział  tłumacza polskiego języka migowego oraz wygodne miejsce dla psa przewodnika.

Zobacz również:

Więcej informacji o Małopolskich Punktach Informacyjnych na stronie:  www.fundusze.malopolska.pl/MPI  oraz w wydarzeniu na profilu Facebook Małopolska Fundusze Europejskie