W Mogilanach powstanie nowa kanalizacja

17.01.2019
4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – to środki, dzięki którym do końca tego roku we wschodniej części Mogilan powstanie nowoczesna kanalizacja sanitarna.

Umowę gwarantującą dofinansowanie tej kluczowej dla mieszkańców inwestycji podpisali wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz wójt gminy Mogilany Piotr Piotrowski.

Wójt gminy Mogilany Piotr Piotrowski oraz wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz podpisują umowę

W całym regionie rozbudowujemy oraz udoskonalamy sieć wodociągową i kanalizacyjną. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie unijne. Bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że inwestycje te są niezwykle potrzebne, a przy tym najbardziej kosztowne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom podnosimy standard życia mieszkańców, a w całym regionie jest jeszcze bardziej ekologicznie – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Planowana kanalizacja o długości 12,5 km obejmie swoim zasięgiem obszar wsi Mogilany oraz Włosań. Nieczystości wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do pobliskiej oczyszczalni ścieków, znajdującej się w miejscowości Włosań.

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać problemy dotyczące gospodarki ściekowej, a co za tym idzie okoliczne grunty i rzeki przestaną być narażone na zanieczyszczenia, które, jak wiadomo mogą stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców. Będzie zatem nie tylko ekologicznie, ale także bardziej estetycznie, a to w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności terenów gminnych.

Budowa nowej kanalizacji opiewa na kwotę 9,4 mln zł, z czego 4 mln zł pochodzi z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2019 roku.

Warto dodać, że pod koniec 2018 roku w całym województwie budowano lub odnawiano łącznie niemal 580 km sieci wodno-kanalizacyjnych, z których rocznie będzie mogło korzystać około 200 tys. osób. W sumie na wszystkie inwestycje wodno-kanalizacyjne w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 przekazano 81 mln euro.

Wójt gminy Mogilany Piotr Piotrowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz trzymają umowę