W Żabnie o Funduszach Europejskich

29.09.2019
Całą niedzielę Rynek w Żabnie tętnił życiem, a wszystko za sprawą Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Nie brakowało osób zainteresowanych unijnym wsparciem na rozwój firmy, szkolenia czy kursy.

Na zdjęciu widoczna jest dwa kobiety i jeden mężczyzna którzy siedzą. Kobieta to ekspert odnośnie Funduszy Europejskich który udziela porad.

Po pierwsze przedsiębiorczość

Informacja o możliwościach jakie dają Fundusze Europejskie na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Tarnowa czy Krakowa to dla wielu mieszkańców jedyna okazja aby dowiedzieć się konkretów nt. dostępnych dotacji. Lokalni przedsiębiorcy pytali o zarówno zasady pozyskiwania dotacji jak i pożyczek na rozwój firmy.

Część przyszła z konkretnymi pytania dotyczącymi ogłoszonego niedawno naboru na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich firm z sektora MŚP i tym samym wzmocnienia marki oraz zwiększenia rozpoznawalności regionu za granicą. Nie brakowało tez pytań dotyczących konkursu na wymianę starych kotłów.

Kierunek Kariera

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. W niedzielę można było porozmawiać z doradcą i otrzymać informacje o dofinansowaniu do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.

Europejskie Żabno

Żabno, podobnie jak inne małopolskie miejscowości to doskonały przykład tego, że Fundusze Europejskie zmieniają Małopolskę. Nie ma chyba dziedziny, w której nie odczulibyśmy pozytywnych efektów inwestycji finansowanych z Funduszy Unijnych. Nie ma wątpliwości, że Fundusze Europejskie to znakomite narzędzie, które także w przyszłości pozwoli nam dbać o rozwój Małopolski.

Zobacz również

Więcej informacji o Małopolskich Punktach Informacyjnych na stronie: www.fundusze.malopolska.pl/MPI oraz w wydarzeniu na profilu Facebook Małopolska Fundusze Europejskie