Weź dotację – załóż żłobek

Kategoria: Nabory wniosków
06.04.2017
​O tym, jak trudno jest łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi, wie każdy rodzic. Rozwiązaniem tego problemu w Małopolsce mogą być dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na beneficjentów, którzy chcą założyć żłobek, czeka ponad 35 mln zł.

zlobki_640x359.jpg

Jak jest na małopolskim rynku pracy?

Z diagnozy sytuacji na małopolskim rynku pracy wynika, że stopa bezrobocia w naszym regionie sukcesywnie się obniża. Statystyki pokazują jednak, że to kobiety są mniej aktywne zawodowo. Ta sytuacja związana jest z kilkoma czynnikami, zwłaszcza z trudnościami w łączeniu przez nie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Rozwiązaniem tego problemu, a tym samym impulsem do powrotu matek na rynek pracy może być większa dostępność do  placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3. Na początku tego roku w Małopolsce funkcjonowało ich 281. Oferowały w sumie  ponad 7 tysięcy miejsc. To jednak wciąż za mało w stosunku do rosnącej w naszym regionie liczby dzieci do lat 3 i prognozowanego w perspektywie 2025 roku wzrostu liczby ludności.

Fundusze Europejskie z pomocą dla rodziców

Z pomocą młodym rodzicom przychodzą Fundusze Europejskie i możliwości, jakie dają w ramach konkursu na Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. O dotacje unijne będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia), partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. W naborze, który rozpocznie się jeszcze w marcu, do rozdysponowania jest ponad 35 mln zł.

Na co będzie można przeznaczyć te środki? Po pierwsze - na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych. Po drugie – na zwiększenie liczby dostępnych miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze będzie można spożytkować na zakup i montaż nowego wyposażenia np. placów zabaw czy pomocy naukowych. Z tych środków prowadzący placówki będą także mogli sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi, a więc m.in. koszty wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, koszty żywienia dzieci oraz inne wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Realne efekty już widać!

Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji konkursu zrealizowano 30 projektów wspierających łączenie życia zawodowego z prywatnym. Przeznaczono na ten cel ponad 36,5 mln zł. Te projekty są już w fazie realizacji i niebawem będą mogły z nich korzystać maluchy z regionu.

Wnioski w  konkursie można jeszcze składać do 19 kwietnia!