Wsparcie rozwoju edukacji podczas pandemii

24.03.2021
W Proszowicach i Miechowie Marta Malec-Lech z zarządu województwa wręczyła promesy na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej (MTA).

W wydarzeniu uczestniczyli Mirosław Dróżdż radny województwa, Grzegorz Pióro, starosta powiatu proszowickiego, wicestarosta Elżbieta Grela, Krystian Hytroś, radny powiatu proszowickiego, Paweł Osikowski, wicestarosta powiatu miechowskiego, Krzysztof Świerczek, przewodniczący rady powiatu miechowskiego, Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz grantobiorcy.

Jako zarząd województwa dokładamy wszelkich starań, aby realnie wspierać rozwój i edukację małopolskich uczniów podczas pandemii. W ramach kompleksowej strategii działania pod nazwą Małopolska Tarcza Antykryzysowa zostały wydzielone środki finansowe dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu województwa, jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania zdalnego, a także włączanie nowoczesnych metod i technik kształcenia w proces dydaktyczny

 - powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa. 

Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do nauki zdalnej w szkołach o kształceniu ogólnym w powiatach proszowickim i miechowskim. 

Łączna wysokość środków finansowych: 
Powiat Proszowicki – 217 683, 74 zł
Łączna liczba sprzętu do nauki zdalnej – 79
Łączna liczba szkół – 9 

Powiat Miechowski – 257 627,33 zł
Łączna liczba sprzętu do nauki zdalnej – 108
Łączna liczba szkół – 11

Niezmiernie cieszę się z symbolicznego przekazania promes dla prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Pozwolą one na zakup sprzętu, tak niezbędnego do nauki zdalnej. Zakupione komputery i inny sprzęt będą realnym wsparciem, z którego będą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele

 - dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa. 

Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego wzmocnią prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniosą kompetencje metodyczno-cyfrowe kadry pedagogicznej, organizację kursów, dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. 

W ramach realizowanego projektu pod nazwą Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny - Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych realizowane jest wsparcie związane z: 

  • zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, dostępu do Internetu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, wysokość środków przeznaczona na ten cel wynosi niemal 13 mln zł,
  • zakupem wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu rozpoczęcia transformacji cyfrowej 22 szkół modelowych, która będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Wysokość środków na ten cel wynosi niemal 2 mln zł, zaś wartości grantu dla jednej szkoły wynosi do 90 tys. zł.

Dotychczas, w ramach komponentu Pakietu Edukacyjnego MTA – grant 1 związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla uczniów szkół, kupiono 4 692 laptopy, komputery typu all in one i tablety, które trafią łącznie do 970 szkół i placówek z terenu Województwa Małopolskiego, na kwotę niemal 13 mln zł.