Z wizytą w gminie Tomice

13.09.2021
W poniedziałek, 13 września wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Rafał Stuglik odwiedzili gminę Tomice w powiecie wadowickim. Wzięli udział m.in. w uroczystościach pod obeliskiem upamiętniającym amerykańskich lotników, poległych we wrześniu 1944 roku.

IMG_20210708_153226.jpg
fot. Gmina Tomice

Każdego roku mieszkańcy gminy Tomice spotykają się, by uczcić bohaterską śmierć sześciu członków załogi bombowca Hell’s Angel - obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy zginęli w walce o wyzwolenie Polski. Dzisiejsze uroczystości pokazują, że pamięć o lotnikach jest wciąż żywa

- mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

IMG_20210729_163008_1.jpg
fot. Gmina Tomice

Spotkanie w Tomicach to było również okazją do omówienia realizacji zadań dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich wybudowana została sieć wodociągowa Tomice-Witanowice. Na terenie gminy powstały również trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, które pozwolą na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dziećmi i ich rodzinami

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice

Celem projektu było wsparcie lokalnego rozwoju infrastruktury poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Tomice i Witanowice. Inwestycja ta umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy, zniweluje niedobory wody, poprawi standard i komfort życia, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę oraz atrakcyjność obszaru pod względem inwestycyjnym. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 770 tys. zł.

20210601_144005.jpg
fot. Gmina Tomice

Razem możemy więcej

Razem możemy więcej – to nazwa projektu realizowanego przez gminę Tomice, w ramach wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki budowie dwóch placówek w Tomicach i jednej placówki w Woźnikach 120 dzieci otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci organizacji zajęć dostosowanych do ich potrzeb i rozwinięcia kompetencji kluczowych, a rodzice będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. Wartość tej inwestycji to blisko 2 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 1,6 mln zł.