Zainwestuj w siebie i swoich uczniów z Funduszami Europejskimi

23.04.2021
Jeśli jesteś osobą pełną pasji, otwartą na nowe wyzwania, nieustannie chcesz się rozwijać i samorealizować? Z zaangażowaniem przekazujesz swoją wiedzę uczniom, potrafisz odkrywać wśród nich nowe talenty, a do tego chciałbyś poprowadzić koło informatyczne?

Dołącz do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

startujemy z rekrutacją

Wystartował nabór do trzeciej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Rekrutacja potrwa od 14 kwietnia do 31 maja. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek z zakresu algorytmiki i programowania oraz nauczania informatyki, a także odkrywanie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

Korzyści dla uczestników projektu

Każdy z uczestników projektu otrzymuje grant finansowy w wysokości 6400 zł lub dwa granty o łącznej wartości 12800 zł, w przypadku prowadzenia dwóch kół. Środki te może przeznaczyć na działalność związaną z realizacją koła informatycznego i samokształcenie, podnoszenie własnych kompetencji, rozwijanie zainteresowań związanych z algorytmiką i programowaniem.

W Centrum Mistrzostwa Informatycznego grantobiorcy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych organizowanych przez uczelnie partnerskie Politechnikę Łódzką, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz prowadzili koła informatyczne w swoich szkołach lub innych placówkach związanych z edukacją.

Kolejnymi benefitami jakie otrzymują uczestnicy projektu są zestawy robotyczne, do pracy w kołach, dostęp do materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć. Grantobiorcy są również w trakcie trwania całego projektu objęci opieką mentorów i ekspertów.

Wymiana doświadczeń i udział w zawodach

Bardzo ważną wartością projektu jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu. Dzielenie się pomysłami, inspirowanie się do i w działaniu. Wspólne spotkania, w ramach prowadzonych kółek oraz udział w wydarzeniach związanych z edukacją i technologią.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, to również zawody algorytmiczne i projektowe dla uczniów, do których są przygotowywani podczas zajęć kółka, a w których współzawodniczą na trzech etapach: lokalnym, regionalnym i centralnym.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Pamiętaj: masz czas na złożenie wniosku do końca maja!