Zarząd Województwa Małopolskiego na rzecz rozwijania systemu gospodarki odpadami

16.04.2021
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 15 kwietnia br. decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów w ramach Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie otrzyma 10 kolejnych projektów w ramach działań województwa małopolskiego na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu, do samorządów powędrują środki na rozwój systemu gospodarowania odpadami.

To ważny projekt na skalę całego województwa. Dzięki niemu będzie możliwe utworzenie na terenie małopolskich gmin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy usunięcie wyrobów zawierających azbest. To wyraz troski o środowisko naturalne, ale także zdrowie Małopolan

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Łącznie w ramach konkursu wybrano do dofinansowania 32 projekty na kwotę ponad 20 mln złotych.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego dodatkowe środki otrzyma także 9 projektów w ramach konkursu E-Administracja i otwarte zasoby. To dofinansowanie w kwocie blisko 11 milionów złotych. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Dzięki Funduszom Europejskim zmieniamy małopolską administrację. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia kwoty alokacji środków co pozwoli na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w administracji

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dodatkowe środki otrzymają: Biblioteka Kraków, Gmina Skała - Gmina Sułoszowa, Gmina Sułkowice, Gmina Łabowa, Powiat Wadowicki, Gmina Nawojowa, Gmina Łososina Dolna oraz Gmina Ochotnica Dolna.

Łącznie w ramach konkursu do dofinansowania zostało wybranych 27 zadań. To kwota blisko 34 milionów złotych