Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP

28.09.2017

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1543/16 z dnia 26 września 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu z 34 645 600,00 PLN na 106 502 098,81 PLN.

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn. zm.

Poniżej do pobrania:
zmieniony Regulamin konkursu (.pdf, 609 KB)