Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

14.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 940/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej w § 22 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 87 760 000,00 zł na 102 489 125,00 zł.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała 940/17 Zarządu Województwa małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. (.pdf, 213 KB)

Regulamin konkursu  (.pdf, 681 KB)- wersja obowiązująca od 13.06.2017 r.