Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT

14.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 941/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.  

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 941/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r.