Zmiana Regulaminu konkursu Poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

10.08.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 sierpnia 2016 r., uchwałą nr 1236/16 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zmiany w Regulaminie konkursu mają charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu:

-        Załącznik nr 5 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów

-        Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Aktualna dokumentacja dostępna jest pod ogłoszeniem o konkursie.