Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Kategoria: Nabory wniosków
31.08.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1317/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu oraz wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) dla Poddziałania 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji”.

Zmiany w powyższych dokumentach wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM o konieczności korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego  SL2014 na potrzeby obsługi projektów w ramach RPO WM od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- wykaz zmian w Regulaminie konkursu oraz Załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu,

- zmieniony Regulamin konkursu,

- zmieniony Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.