Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

28.10.2022

27 października 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął  Uchwałę Nr 1860/22 (.pdf, 305 KB) w sprawie zmiany Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  

Przedmiotowa Uchwała obejmuje zmianę:

  1. Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym – przyjmuje brzmienie Załącznika  nr 1 do niniejszej Uchwały,
  2. Załącznika nr 3a do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, 
  3. Załącznika nr 6 do Regulaminu - Katalog definicji wskaźników dla trybu pozakonkursowego – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały,
  4. Załącznika nr 2 do Regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – zaktualizowano zapisy Instrukcji,
  5. Załącznika nr 5 do Regulaminu – Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie - zaktualizowano logotypy znajdujące się na pierwszej stronie,
  6. Załącznika nr 7 do Regulaminu - Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego – zaktualizowano logotypy znajdujące się na pierwszej stronie. 

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.